WELKOM BIJ VAN KERST TOT PINKSTEREN stille zaterdag

Stille zaterdag.

Stille zaterdag valt tussen Goede Vrijdag en Pasen. Overeenkomstig de joodse geboden wordt er op stille zaterdag gerust. Immers het is sabbath. Daarom noemen we het Stille Zaterdag.

50 En zie, een man, met name Josef, die een raadsheer was, een goed en rechtvaardig man,

51 Welke niet mede had ingestemt met hun raad en handel; uit Arimathéa, een stad van Judea; welke ook zelf het Koninkrijk van God verwachtte;

52 Deze ging tot Pilatus, en begeerde het lichaam van Jezus.

53 En het afgenomen hebbende, omwond hij dat in een fijn lijnwaad, en legde het in een graf, dat in een rots was uitgehouwen, waarin nog nooit iemand gelegen had.

54 De dag nu was die van voorbereiding, en de Sabbath kwam aan.

55 En de vrouwen, die met Hem gekomen waren uit Galiléa, waren gevolgd en zagen het graf, en hoe Zijn lichaam gelegd werd.

56 En van daar wedergekeerd zijnde, bereidden zij specerijen en balsemen; en op de sabbat rustten zij, overeenkomstig het gebod.

toren van nijkerk stil zaterdag

eXTReMe Tracker