PINKSTEREN!

1 En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd,
waren zij allen eendrachtelijk bijeen.

2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid,
gelijk als van een geweldigen, gedreven wind,
en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.

3 En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur,
en het zat op een iegelijk van hen.

4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest,
en begonnen te spreken met andere talen,
zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Terug naar begin !