PASEN !

9 En als Jezus opgestaan was,
des morgens vroeg,
op den eersten dag der week,
verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena,
uit welke Hij zeven duivelen uitgeworpen had.

10 Deze, heengaande, boodschapte het dengenen,
die met Hem geweest waren,
welke treurden en weenden.

11 En als dezen hoorden, dat Hij leefde,
en van haar gezien was, geloofden zij het niet.

12 En na dezen is Hij geopenbaard in een andere gedaante,
aan twee van hen,
daar zij wandelden,
en in het veld gingen.

13 Dezen, ook heengaande,
boodschapten het aan de anderen;
maar zij geloofden ook die niet.

Terug naar begin !