GOEDE VRIJDAG!

50 En Jezus,
wederom met een grote stem roepende,
gaf den geest.

51 En ziet, het voorhangsel des tempels scheurde in tweeen,
van boven tot beneden;
en de aarde beefde,
en de steenrotsen scheurden;

52 En de graven werden geopend,
en vele lichamen der heiligen,
die ontslapen waren,
werden opgewekt;

53 En uit de graven uitgegaan zijnde,
na Zijn opstanding, kwamen zij in de heilige stad,
en zijn velen verschenen.

Terug naar begin !