Advent Kerst Pasen Hemelvaart Pinksteren feestdagen.

Deze site toont u de verhalen en de tijd van feestdagen als:

1. Advent (uitzien geboorte van de Heere Jezus)

Advent is de benaming voor de periode voor kerst. De naam advent komt van het Latijnse woord adventus, dat komst betekent. In de adventsperiode bereiden christenen zich voor op het kerstfeest, en wordt de komst en de wederkomst van Jezus herdacht.

2. Kerst (Geboorte van Jezus)

Met Kerst wordt de geboorte van de Heere Jezus gevierd. De evangeliŽn van Lucas en Mattheus beschrijven de geboorte van Jezus. Vooral Lukas geeft brede aandacht aan de geboorte van Jezus in Bethlehem.

3. Goede Vrijdag (Het sterven van de Heere Jezus)

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken we de kruisiging en dood van de Heere Jezus Christus op de heuvel Golgotha nabij de stad Jeruzalem. Bijna tweeduizend jaar geleden stierf Jezus de kruisdood nadat hij door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus op aandrang van het Sanhedrin, de Joodse hoge raad, hiertoe was veroordeeld.

4. Pasen (De opstanding van Jezus)

Met Pasen denken we terug aan de opstanding, ook wel 'verrijzenis' genoemd, uit de dood van de Heere Jezus.

kerst pasen pinksteren

5. Hemelvaartsdag (De hemelvaart van de Heere Jezus)

Met Hemelvaart denken we terug aan de terugkeer van de Heere Jezus van Nazareth naar zijn vader in de hemel.

6. Pinksteren (De uitstorting van de Heilige Geest)

Met Pinksteren denken we terug aan de Heilige Geest, die neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind.

7. Zending (Paulus en Silas komen voor het eerst naar Europa en ontmoeten Lydia)

Nog altijd gaat Paulus door voor de beschermheilige van Kavala. Vroeger heette de stad NeŠpolis. Daar zette de apostel voor het eerst voet aan wal in Europa. Het gebied rond Kavala telt tal van orthodoxe kloosters. Voor de heilige Nikolaoskerk staat -dicht bij de huidige haven- een monument dat aan de heugelijke invasie van de heidenapostel herinnert.

8. Scheppingsverhaal (In zes dagen maakte God de hemel en de aarde).

Het scheppingsverhaal in Genesis vormt het begin van de Hebreeuwse Bijbel en beschrijft de schepping van de wereld door de Abrahamitische God. Buiten Genesis verwijzen ook de Bijbelboeken de Psalmen (Psalm 104) en het Evangelie naar Johannes (Johannes 1:1-5) naar dit scheppingsverhaal.


Voor eventuele opmerkingen c.q. vragen.amorren (at) solcon.nl

Custom Search
DeutschEnglishLinks
Data / Datum van alle verplichte feestdagen 2014 2015